Vídeos

Ètica o moral?

Expliquem la distinció entre ètica i moral per utilitzar cada terme de forma apropiada.

David Hume: l'empirista emotiu 1

Breu explicació sobre l'epistemologia del filòsof escocès David Hume (1711 – 1776).

David Hume: l'empirista emotiu 2

Expliquem la crítica que realitza Hume a la Metafísica clàssica, atacant a la idea de substància que havia defensat Descartes i les conseqüències que es deriven per a la ciència de la seva posició sobre la causalitat.