PAU - exàmens

Informació general:

Aquí teniu tota la informació sobre les PAU d'Història de la Filosofia d'aquest any:

(https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/materies-PAU/historia-filosofia/)

Històric exàmens PAU amb respostes: